Yunus peyğəmbər

Yunus peyğəmbərin həyatı başqa peyğəmbərlərdən fərqlidir. Hamı Yunus peyğəmbəri nəhəng balığın qarnında olmasına görə tanıyır. Allah Yunusa  əmr etmişdi ki, Nineva şəhərinə gedib orada yaşayanlara qarşı car çəkərək günahlarına görə  Allahın oranı məhv etmək niyyətini bildirsin. Amma Yunus inadkarlıq edib Ninevaya deyil, Tarşişə getməyi qərara alır. Allahın əmrinə tabe olmadığına görə Yunus gəmi ilə gedərkən fırtına başlayır və nəhayət o, nəhəng balığın qarnına düşür.

Bunu təsəvvür etmək çətindir, amma bu həqiqətən də Yunus peyğəmbərin başına gəlmiş hadisənin nə ilə qurtaracağını  bilmək üçün saytımızda Yunus cizgi filminə baxa bilərsiniz.

Ümidvarıq ki, bu cizgi filminə baxandan sonra sizə də Rəbb nəsə buyurduqda Yunus kimi inadkar deyil, əksinə itaətkar olacaqsınız.