Səninlə, səmalarda (Oxuyuram Sənə Rəbbim)

  1. Səninlə, səmalarda Səninlə hər yerdə
    Ürəyimdə parlayanda, Həyatımda nur saçanda

(Nəqarət)

Oxuyuram Sənə Rəbbim,
Sənsən mənim tək sevincim,
Sənindir qəlbim mənim,
Pənahımsan İsam mənim, oxuyuram

  1. Qaranlıqda Sən işiqsan,
    Dünyamıza nur saçırsan,
    Həyatımda yaşayırsan, İsam mənim,
    Tanrım mənim