Ucadır Şahımız

Ucadır Şahımız, ucadır göy üzündə
Həmdlər olsun!
Ucadır Şahımız, cadır və mən sevirəm
Rəbbimi!
İsa Rəbbdir! Kainatın sahibidir!
Səma və yer Onun ismi ilə sevinir!
Ucadır Şahımız, ucadır göy üzündə