Alqış, alqış

Alqış alqış Allahın Quzusuna (2D)
Sәn möcüzәli dostumsan
Layiqsәn Sәn
Alqışa söylәdiyim mәn
Sәnin qarşında diz çökürәm mәn
Ey Allahın Quzusu