Alqışlamaq Səni

Alqışlamaq Səni istəyirəm mən
Alqışlamaq Səni istəyirəm mən
Öyrət məni edim dua
Minnətdaram Sənə

Quş Səmada alqış oxuyur
Ağac yerdə alqış oxuyur
Mənim duam, mənim səsim Sənə Allah!!