Alqışlayıram

Alqışlayıram və ucaldıram
Məhəbbətin əbədidir
Müqəddəsimsən, xilaskarımsan
Həyatımı sənə verdim