Azad, azad, azadam

Azad, azad, azadam
Şeytanın güc-qüdrәtindәn
Rәbb İsanın qanınan
Azad, azad, azadam

Xilas, xilas olmuşam mәn
Qulluqdan qurtulmuşam mәn
Rәbb İsanın qanınan
Azad, azad, azadam