Çağırıram

Cağırıram mərhəmət əlini uzad mənə
Zəifəm, sevginlə məni azad et

Ya Rəbb qayam, zəiflikdə gücümsən
Məni qurtar ya Rəbb

Ümidimsən vədlərin yerdə qalmaz
Mənim arzum Səni izləmək əbədiyyən

(Sən yaxşısan, Sən gözəlsən
Sən yaxşısan mənə) 2D