Göydə olan Atamız

 1. Göydə olan Tanrımız,
  Adın Müqəddəs tutulsun.
  Padşahlığın gəlsin, Göydə yerdə iradən olsun.
  Gündəlik çörəyimizi, Bizə sən bu gün ver.
  Bizdə olan günahı, Bizə bağışla, Tanrım.

(Nəqarət)

Yalvarıram, Uca Tanrım!
Bizi sınağa çəkmə, Bizi iblisdən qoru,
Mənim Tanrım, Mənim Allahım!

 1. Sən bizimsən, biz Səni.
  Tanrımızsan bizlərin.
  Yolumuz, çırağımız, Yeganə Allahımız (2D)