İsa, ən uca addır

İsa, ən Uca Addır O,
Gözəl Xilaskar,
canlı Tanrı
İmmanuel,
Allah bizimlədir
Bizim Xilaskar,
canlı sözdür

İmmanuel, İmmanual,
Onun Adı İmmanuel
Tanrı bizdə, içimizdə
Onun Adı İmmanuel