Kədərimdə Sevincimsən

Kədərimdə sevincimsən
Zəyifliyimdə gücümsən
Mənim həyatımsan
Hüzurunu axtarıram
Səninlə sülh tapıram mən
Mənim dövlətimsən

(Nəqarət)

İsa həmd sənə Tanrının quzusu
İsa həmd sənə layıqdır Adın