Məhəbbətin ömürdən gözəldir

Məhəbbətin ömürdən gözəldir,(2D)
Dodaqlarımla və ürəyimlə
Mən alqış oxuyuram sənə
Əllərimi mən Sənə uzadıram
və alqış oxuyuram Sənə.