Məni al qollarına

  1. Məni al qollarına Qoy duyum qəlbinin səsini
    Pıçılda anlat mənə, Səni tanımaq istəyirəm.

(Nəqarət)

Sənin gözəlliyini seyr etmək
Ömrümü evində keçirtmək
Yollarımda Səni izləmək
Rəbb tək diləyim bu (2D)

  1. Üzünü axtarıram Ümüdim Səndə Rəbbim
    Əlimi tut buraxma, Səni tanımaq istəyirəm