Sən məni yaratdın

  1. Sən məni yaratdın, Sən məni sevdin,
    Oğlunu qurban verdin

(Nəqarət)

Sən yaxşısan, çox gözəlsən,
Qüdrətlisən mənim Atam.
Həm Sevgisən, həm Əzizsən,
Müqəddəssən mənim Atam

  1. Mən səni gördüm, Mən Səni sevdim,
    Oğlunu qəbul etdim