Sənə Rəbb baxaraq

Sənə Rəbb baxaraq, Səni biz ucaldırıq
Yanına gəlirik.
Ürəkdən ümidlə Səni arzulayırıq
Səni Rəbbimiz.

Həyat Sənə bizi Sənə yaxın edir.
Mənimləsən yeni gün otağa mən, qonağa mən,

Hossana (2D)
İsa xilaskarımız,
Sən layiqsən alqışa