Mahnılar

Adınla Sənin adınla
Allahın özü (Allah sevgidir)
Alqış Sənə ey Rəbbim
Alqış, alqış
Alqışlamaq Səni
Alqışlayıram
Ata Sәnin sevgin (Sәnә sükür edәcәm)
Ay Allahım (Günahlı dünya qoy duaya çevrilsin)
Azad, azad, azadam
Bax taxta Oturan Rəbbə
Baxıram mən ətrafıma
Bir Rəbbim var
Bir xilaskarım var
Bəlkə çox susamısan
Bəxtiyarlıq tək Səndedir (Pərvərdigar)
Çağırıram
Cənnətin qapısını açdın
Çətin anımda gəldin (Kainata Nur)
Cәnnәt deyir
Dәrdlәrini İsaya (Yüksәk, yüksәk)
Ey Ata sevirəm Səni
Göydə olan Atamız
Gur səslə gəldin
Gəl mənim Rəbbim
Gəl Rəbb İsaya həmd edək
Hamıdan ucasan (Ucaldıram Səni)
Hәr zaman
İsa həyatları dəyişir dostlar
İsa Məsih Allahın sözü
İsa ölüb dirildi
İsa Padşahdır
İsa Səni sevirik
İsa, zəfərin mübarək olsun
İsa, ən uca addır
İzzət Sənə
Kədərimdə Sevincimsən
Lazımsan mәnә
Minnətdaram Sənə İsa
Müqəddəs Ruh gəl
Müqəddəs Ruh toxun
Müqəddəs və məsh edilmiş
Məhəbbət, çox qüdrət
Məhəbbətin ömürdən gözəldir
Mən Səni sevirəm (Ürəyim, gözlərim)
Məni al qollarına
Mənim Gözəl Tanrım
Mənim üçün qızıldan da baha
Mәdh elәyin
Nə gözəlsən Tanrım (Şükürlər olsun Sənə)
O günden ki(Şadam, şadam)
O Yaşayır
Özün deyirsən
Qaldırıram əllərimi (Sənsən xilaskar İsa)
Qaranlıq vadide gəzsəm də
Qəlbim hər an
Qəlbimin padşahısan
Qəlbimizdə olan o kədəri
Ruhən zəif
Rəbb İsmini ucaldıram
Sevinc günü
Sionda şeypur çalır
Şükür Sənə Allah (Sən Ucasan)
Sən məni yaratdın
Səni tapandan bəri
Sənin önündə diz çökürəm
Sənin sevginə ehtiyacım var
Səninlə, səmalarda (Oxuyuram Sənə Rəbbim)
Sənə məğnəmi (Halleluya Şah İsaya)
Sənə Rəbb baxaraq
Tamam oldu O
Ucadır Şahımız
Yalnız sən
Zəyiflikdə gücümsən