Sənin sevginə ehtiyacım var

Sənin sevginə ehtiyacım var
Sənin gücünə ehtiyacım var (2D).

Ruhunu tök üzərimizə (2D).

Atəşin yansın qəlbimizdə
Səni gözləyirik

Atəşin yansın qəlbimizdə
Səni gözləyirik