Sevinc günü

(Nəqarət)

Sevinc günü, barış günü
Məsih dünyamıza endi .
Sevinc günü, barış günü
Məsih dünyamıza gəldi.

  1. Dünyaya xilaskar gəldi .
    Alqışlayın onu insanlar (2D)
  1. O bağışlayır bütün günahı
    Ürəyinə burax sən Allahı (2D)
  1. İsa gətirdi qurtuluş, sevinc
    Sevinin insanlar sevinin (2D)