Şükür Sənə Allah (Sən Ucasan)

  1. Şükür Sənə Allah, göylərdəsən
    Əllərimi uzadıram
    Sənin tərəfinə mən(2D)

(Nəqarət)

Sən ucasan,
Sən gözəl və ucasan
Sənə bənzəyən yoxdur
Sənə bənzəyən yoxdur

  1. Gəlirəm Sənə mən şükürlərlə
    Möcüzələrin böyükdür
    və sevgin Sənin güclü