Sionda şeypur çalır

Sionda şeypur çalır yüksək səslə çalır
Sionda şeypur çalır çünki Rəbbin günü yaxınlaşır(2D)

Halel-Halelluya Allah qüdrətlidir
Halel-Halelluya İsa Padşahdır
Sionda şeypur çalır yüksək səslə çalır
Sionda şeypur çalır çünki Rəbbin günü yaxınlaşır (2D)

Halel-Halelluya Allah qüdrətlidir
Halel-Halelluya İsa Padşahdır
Sionda şeypur çalır yüksək səslə çalır
Sionda şeypur çalır çünki Rəbbin günü yaxınlaşır (2D)