Tamam oldu O

Tamam oldu O qələbə çaldı O
Yendi O, İblisin ölüm quvvəsi sındı
İsa Padşahdır ah Halleluya
Əbədi Şahın Şahımızdır.
İsa Padşahdır 6 dəfə
Bütün bu yer üzündə.