Zəyiflikdə gücümsən

Zəyiflikdə Sən gücümsən
Rəbb Sən mənim xəzinəmsən
Həyatım əlində.

Hər gün səni axtarıran
Səninlə olmaq istərəm
Həyatım əlində

İsa Tanrı Oğlu,
Sən layiqsən alqışa