Allahın özü (Allah sevgidir)

 1. Allahın özü sevgidir sevgi
  Allahın sözü, varlığı sevgi
  Məhəbbət olan yerdə Allah var
  Allah olduğu yerdə sevgi var
 1. Rəbb Allah sevgi olduğu üçün
  Sevməyən insan tanımır Onu
  Biz Onu sevdik, çünki O sevdi
  Məsihi verdi, Həyat bəxş etdi

(Nəqarət)

Allah sevgidir Mərhəmətlidir,
Bağışlayandır, Həyat verəndir