Alqış Sənə ey Rəbbim

Alqış Sənə ey Rəbbim Yanar Sənsiz bədənim
xilas etdin Sən bizi Sən Öz Adınla
Alqış Sənə ey Rəbbim Ağlar Sənsiz gözlərim
xilas etdin bizi Sən Öz qanınla

İndi zəyif deyər güclüyəm Kasıb deyər varlıyam
Əmələrimlə varlıyam Sənin... Allah