Ay Allahım (Günahlı dünya qoy duaya çevrilsin)

Ay Allahım, mənə qüvvə ver həyatda, Addımlayım
Sənin Müqəddəs yolunda. Çətin anımda Tanrım
kömək et mənə, Dönüm pis əməlimdən, durum Önündə

(Nəqarət)

Günahlı dünya qoy duaya çevrilsin, Sənin məhəbbətini
hamı hiss etsin, Düşmənçiliyi unudub
sülhə getsin, Məsihin azadlığını əldə etsin.

Allahım mənə ver saysız məhəbbət, Oyansın qəlbimdə
sevinc və ədalət. Verilən ədalət kədəri yox etsin,
Günahlə həyatdan üz döndərib getsin.

Sevinc, ədalətdir sənin Nurlu yolun, İstəyirəm addımlayım
səninlə mən. Ay Allahım, qüvvə ver mənə hər zaman,
Göstərdiyin diyara nail olum mən.