Bax taxta Oturan Rəbbə

  1. Bax taxta oturan Rəbbə, Üzü günəş kimi parlar,
    Gözləri alov, ayaqları bürünc, səsi axan sular kimi

(Nəqarət)

Müqəddəs, Müqəddəs ---- Rəbb İsa Məsih
Müqəddəs, Müqəddəs ---- biz Sənə heyranıq.

  1. O ilk və son diri olan, Dünya üçün canını verdı
    Sonsuzlaradək Rəbb yaşayacaq ölümün gücünü uddu
  1. Böyük şair İsa Məsihin tərifləri yayılsın
    hər yaranan elan etsin layiqli Allahın Oğlu