Bəxtiyarlıq tək Səndedir (Pərvərdigar)

Bəxtiyarlıq tək Səndədir.
İtmiş, çarəsizidim.
Möcüzəli bir yol başladı.

Dayağım oldum bir Dost,
həyatımı dəyişdi,
Vəfalı, Pak və Müqəddəs. 2D

Pərvərdigar 2D
Allahın qurbanlıq quzusu.
Pərvərdigar 2D
Göylərdən gələn Ecazkar.