Bir Rəbbim var

Bir Rəbbim var
Adı dillər əzbəridir

Dillər əzbəri Onu dünya yaxşı tanıyır
Ona məhəbbət, peyğəmbəri deyir

Məhəbbətdir O, Sevgidir
Mərhəmətli mənim Rəbbim

Eşit dünya sən bu Adı
Həm Başlanğıc həmdə Sondur
Adı İsa ( 8D)