Bir xilaskarım var

  1. Bir xilaskarım var, Tanrı Oğlu İsa
    Qüvvətli Tanrı quzusu, Hamıdan üstün olan

(Nəqarət)

Sənə şükürlər Ata, Oğlun İsa üçün
İndi isə Ruhunu, Bizə verdiyin üçün

  1. İsam xilaskarım, Başqa biri yox
    Qüvvətli Tanrı quzusu, Günahları götürən
  1. Göylərdə olanda , Onu görəcəyəm
    Orda Şahıma həmişə, Xidmət edəcəyəm