Cәnnәt deyir

  1. Cәnnәt deyir, dirilmiş Rәbb izzәtlidir
    Kim de, çatar, Rәbbә gözәllikdә

(Nəqarət)

Göylәrdәki taxtda,
Quzusan Әbәdi
İzzәtlә başımı,
Әyib hәmd edirәm

  1. E'lan edirәm, Dirilmiş Rәbb izzәtlidir
    Bizi Allaha, Ölümüylә gәtirәn