Çətin anımda gəldin (Kainata Nur)

 1. Çətin anımda gəldin köməyimə,
  Xilas etdin məni əzabli həyatdan.
  (Sən həyatımsan, Sən ümidimsən,
  Döyünən ürəyim, Allahımsan mənim.) 2D

(Nəqarət)

Kainata Nur saçan, Ulduzlara işiq verən,
Ürəklərə məlhəm çəkən, Nurlu İsamsan, mənim.

 1. Olma sən peşman etdiyin tövbədən,
  Alarsan İsadan Əbədi həyatı.
  (Verildi əzəldən sonsuz məbəbbəti,
  Seçmişdi dünyadan seçilmişlərini.) 2D