Gəl Rəbb İsaya həmd edək

Gәl, Rәbb İsaya hәmd edәk
Gәl, indi ürәyini ver Ona
Gәl, olduğun kimi gәl, indi
Gәl, olduğun kimi gәl Rәbbә gәl (2D)

Bir gün hәr kәs deyәcәk
“İsa Rәbdir”
Bir gün hәr kәs diz çökәcәk
Әn böyük xәzinә saxlayırsan
Sәni tanıyanlara