Hamıdan ucasan (Ucaldıram Səni)

Hamıdan ucasan bütün
Yer üzündə Sən
Nə qədər gözəldir adın
Bütün adlardan (2D)

Ucaldıram Səni
Ucaldıram Səni
Ucaldıram Səni İlahi!
Yüksəldirəm Səni
Yüksəldirəm Səni
Yüksəldirəm Səni
İlahi!