Hәr zaman

  1. Hәr zaman mehriban, xeyirxah,
    Әbәdi, Allahımsan mәnim (2D)

(Nəqarət)

Sevirәm Rәbbim Sәni mәn
Çünki Sәn әvvәl Özün mәni sevdin
Sözünü göndәrdin mәnә
Xilas әhdin üçün şükürlәr Sәnә

  1. Yer cahan vә sәma şadlanır
    Әbәdi Müqәddәs adına (2D)