İsa Məsih Allahın sözü

 1. İsa Məsih Allahın sözü,
  həyat bulağı.
  İsa Məsih könlümün səsi,
  həyat nəğməsi.

(Nəqarət)

Sənin adınla günahdan ayrıldım,
Öz həyatımı Sənə bağladım.

 1. İsa Məsih Allahın Oğlu,
  həyat qaynağı.
  İsa Məsih sevincin Özü,
  Tanrının yolu.