İsa Padşahdır

İsa Padşahdır
İsa Padşahdır
İsa Padşahdır bu aləmdə! (4D)

Onun adı hamıdan böyük
Onun taxtı ən ucadır

Onun qanı şeytanı əzdi
Rəbbimiz İsa Padşahdır!