İsa Səni sevirik

İsa Səni sevirik
İsa izzət veririk
Məbədinə gəl Rəbbim
Özünlə doldur bizi

Əzəmətlidir lütfüdür
Əzəmətilidir izzətin
Rəbbim sən müqəddəslikdə yaşayan

Əzəmətlidir lütfüdür
Əzəmətilidir izzətin
Rəbbim gəl Özünlə doldur hər yeri