İsa həyatları dəyişir dostlar

İsa həyatları dəyişir dostlar.
Axtar Onun üzün hələ ümid var. (2D)
Qaldır əllərini izzət ver Ona.
Qoy Ruhu tökülsün sənin ruhuna. (2D)
Sevinclə dolarsan hüzürunda sən.
Atanın önünə hər səhər gəlsən. (2D)
Yaxınlar sən Ona, O yaxınlaşar.
Rəbbin məhəbbəti qəlbində daşar. (2D)
Bütün varlığınla Rəbbi axtarsan.
Getdiyin yollarda uğur taparsan. (2D)
Sevinclə dolarsan hüzürunda sən.
Atanın önünə hər səhər gəlsən. (2D)
İsa həyatları dəyişir dostlar.
Axtar Onun üzün hələ ümid var. (2D)