İsa ölüb dirildi

İsa ölüb dirildi haleluya!
Qədim ilan əzildi haleluya!
Qalib çıxdı Məsihim haleluya!
Təsdiqləndi ümidim haleluya!
Haleluya! Haleluya! (2D)