İzzət Sənə

İzzət Sənə Ata Tanrı
İzzət Sənə Tanrı Oğlu
İzzət Sənə Müqəddəs Ruh Amin
Halleluya! Amin