Lazımsan mәnә

Lazımsan mәnә, Ötәn gündәn dә çox
Möhtacam Sәnә, Yoxdur Sәnә sözüm
Lazımsan mәnә, Hәr şeydәn dә çox
Möhtacam Sәnә, Lazımsan mәnә

Bu mahnıdan da çox,
Nәfәsimdәn dә çox
Ürәyimdәn dә çox,
Hәr şeydәn dә çox

Zaman ötüb keçir Sәninlәyәm Tanrım,
İstәmirәm Tanrım Geriyә dönüm (2D)
Lazımsan mәnә