Məhəbbət, çox qüdrət

Məhəbbət, çox qüdrət
Həyatımda Səndən olsun
Sənin adını bütün qəlbimlə
Sənin adını bütün canımla
Sənin adını bütün gücümlə
Ucaldaram, Ucaldaram