Mənim üçün qızıldan da baha

Mənim üçün qızıldan da baha
Almazdan da qiymətli
Görünüşün yaqutdan da gözəl
Böyük Rəbbim Allahım

Səndən başqa Xilaskarım yox
Səndən basqa ümid yerim yox
Səndən başqa qüvvət verənim yox
Yalnız Rəbbim Allahım