Minnətdaram Sənə İsa

Minnətdaram Sənə İsa
Minnətdaram o çarmıxda

(Mənə görə tökülən qana
Günahımı yuyan qana) 2D.

Minnətdaram mən lütfünə
Minnətdaram Səndə olan bol sevgiyə
Mənə qüdrət, məhəbbət ver
Nəfsə hakim, cəsarət ver

(Sənə olan bu sevgimi
Tükənməz et, Tükənməz et.) 2D