Müqəddəs Ruh gəl

Müqəddəs Ruh gəl
hüzurunda olmaq istəyirəm
Doldur izzətinlə və məndə yaşa.

Müqəddəs Ruh gəl
hüzurunda olmaq istəyirəm
Doldur izzətinlə və məndə yaşa.

Sən həyat suyusan, əbədi mənbəysən
Təsəlli verənsən
Arxanca apar məni