Müqəddəs Ruh toxun

 1. Müqəddəs Ruh toxun mənə,
  Toxun şəfa verən əllərinlə.
  Ağuşuna al, möhkəm məni
  Bas bağrına, pıçılda qulağıma

(Nəqarət)

Sevirəm, sevirəm, sevirəm Səni
Sevirəm, sevirəm, sevirəm Səni, sevirəm.
Dolmaq istəyirəm Səninlə
Duymaq istəyirəm Səni mən

 1. Müqəddəs Ruh doldur məni,
  Doldur Nurunla sınmış qəlbimi.
  Yeni nəğmələr qoy dodağıma,
  Sənə hər zaman oxuyum sevinclə