O günden ki(Şadam, şadam)

 1. O gündən ki Allahım Allahım Məni çagırdı, məni çagırdı
  O gündən ki çobanım, çobanım Məni tapdı, məni tapdı
 1. O vaxt ki mehri İsa, mehri İsa
  Qəlbimə doldu, Qəlbimə doldu
  Boyun əydim yoluna, qapısına Yeni doğum, yeni yaşayış

(Nəqarət)

Şadam, şadam, şadam Bağışlandım, azadam (2D)

 1. O gün ki əhd elədim, əhd bağladım
  İsa qanıyla öz vücudilə Dedi əgər təvəkkülünə gəlsən
  Rahatlıq verirəm sənin həyatına
 1. Nə şadlıq günüdür, Sevinc günüdür
  Xilas şadlıqdır Xilas şadlıqdır
  Günahlarımı aparıb Çarmıxda
  Qəmdən azadam, Qəmdən azadam