O Yaşayır

  1. O Yaşayır, O Yaşayır,
    O Yaşayır, O Yaşayır(2D)

(Nəqarət)

Rəbb İsa azad edər
Sonsuz xoşbəxtlik
Həyat verər (2D)

  1. Bizi sevir...
  1. İsa gəlir...
  1. Maranata...
  1. Haleluya...