Özün deyirsən

 1. Özün deyirsən, -dilə verilər.
  Rəbb İsa ismiylə diləyirəm.
  İstəyim budur yeni dünyada,
  Ata, Oğul olsun və bir də mən.

(Nəqarət)

Ata olsun, Oğul olsun.
Müqəddəs Ruh və bir də mən.(2D)

 1. Özün bilirsən yamandır halım,
  Yaratdığın mələk olub zalım.
  İstəmirəm daha burda qalım,
  Bacı, qardaş Olsun və bir də mən.
 1. Apar Rəbbim, tez apar bizi.
  İzzətsiz olsan qəm tapar bizi.
  Ayrılıqlar ağladar bizi,
  Rəbbim, sirdaş olsun və bir də mən.