Qaldırıram əllərimi (Sənsən xilaskar İsa)

  1. Qaldırıram əllərimi,
    Ucaldıram Səni (2D)
  1. İzzətlən Sən nəğmələrlə,
    Məzmurlarla Tanrım(2D)

(Nəqarət)

Mən bir günahkar,
Mən bir təqsirkar,
Mən bir günahkar.
Məni bağışla,
Sənsən Xilaskar